fredag 16. mars 2012

Fellessamling 16. mars

Den 16. mars blir det felles KRIK for Vidaregåande KRIK og Ungdoms KRIK.

På grunn av et annet arrangement i Lyehallen, vil samlingen begynne kl. 2030.

Håper mange kommer!